Гінекологічне відділення.
Завідувач відділенням – Єгоров Олексій Олексійович, кандидат медичних наук, лікар -акушер- гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, тел. (057) 724-28-58
Відділення розраховано на 30 ліжок.

833_02 img_1641 sdc15247

Гінекологічне відділення  Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2 Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

Завідувач гінекологічним відділенням — кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої атестаційної категорії за спеціальностями «Акушерство та гінекологія» , «Ультразвукова діагностика», «Онкологічна гінекологія» Олексій Олексійович Єгоров. Згідно Міжнародної іміджевої програми був признаний    «Лідером ХХІ сторіччя», а інформаційно-біографічні матеріали були внесені до книги « Лідери ХХІ сторіччя » Європейської бізнес асамблеї, є учасником реєстру « ТОП 100 в медицині », проходив стажування в Міжнародному центрі хірургічної ендоскопії Клермон-Ферран ( Франція ).

Гінекологічне відділення  надає спеціалізовану допомогу жіночому контингенту прикріпленого населення як Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2 Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», так і хворим з мережі регіональних філій Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» .

Відділення  обладнане сучасною медичною апаратурою, зокрема ультразвуковою, кольпоскопічною та лапароскопічною. Створена належна матеріально-технічна база, яка відповідає сучасним вимогам, дає змогу відділенню під керівництвом О.О.Єгорова на високому рівні проводити діагностично-лікувальний процес, досягти добрих результатів у лікуванні хворих.

У гінекологічному відділенні виконується як широкий діапазон традиційних оперативних втручань, так і усі різновиди найсучасніших ендоскопічних операцій при безплідді, патології додатків матки, лейоміомах матки.

На базі гінекологічного відділення відбувається підготовка лікарів-інтернів за фахом акушерство та гінекологія.

Гінекологічне відділення Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2 Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» є клінічною базою кафедри онкологічної гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО). Співпраця з кафедрою спрямована на впровадження інноваційних технологій та оновлення навчально-виховного процесу.

Гінекологічне відділення виконує функції дорожнього центру з надання спеціалізованої гінекологічної допомоги в мережі лікувально-профілактичних закладів, що обслуговують регіональну філію  „Південна залізниця», які розташовані в Харківській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Основними науково-практичними напрямами в діяльності гінекологічного відділення є:

  1. Вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок різних вікових груп, профілактика та реабілітація його порушень, розробка хірургічних і консервативних методів лікування.
  2. Патогенетичний підхід до лікування невиношування вагітності.
  3. Розробка методів лікування та профілактики ускладнень у вагітних жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією з метою зниження материнської, перинатальної та дитячої смертності.
  4. Організаційні та медико-соціальні проблеми охорони здоров’я робітниць залізничного транспорту.
top