Акушерсько-фізіологічне відділення
Завідувач відділенням – Горюнова Галина Іванівна, лікар-акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, тел. (057) 724-27-21
Відділення розраховано на 35 ліжок.

akush_fiz

Основною задачею акушерсько-фізіологічного відділення є надання висококваліфікованої та спеціалізованої медичної діагностичної та лікарської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим. У кращих традиціях класичного акушерства, у відділенні надається перевага пологорозрішенню через природні родові шляхи. Відділення забезпечено сучасною операційною з необхідним набором медичного обладнання та інструментарію. У відділенні є можливість проведення ургентних та планових операцій, кесарева креслення та дотримуються принципи сучасного діагностування та лікування плацентарної дисфункції з урахуванням строку вагітності.
Відділення обладнано сучасною медичною апаратурою, ультразвуковим діагностичним апаратом. Ультразвукове дослідження вагітних дає змогу діагностувати патологію розвинення плода, наявність та вираженість синдрому затримки його розвитку, масу тіла, патологію плаценти, прогнозування стану вагітності та засоби пологорозрішення.
Вагітним проводиться необхідна терапія, направлена на зниження ускладнення вагітності, пологорозрішення зі зниженням медикаментозного навантаження. Пологовий блок забезпечений у відповідності з сучасними акушерськими потребами, передбачаючими присутність на родах партнера (родичів чи близьких людей). У процесі ведення пологів застосовується постійний кардіомониторинг (внутріутробне серцебиття плода).
Обов’язково при народженні дитини присутній лікар педіатр-неонатолог. Індивідуальне ведення пологів в присутності чоловіка проводиться за новими щадящими методиками, зменшуючих травматизм матері та новонародженого. По показникам проводиться знеболювання пологів, включаючи епідуральну анестезію.

top