За останній період пріоритетне значення набула амбулаторно-поліклінічна допомога населенню . До 85 відсотків хворих медична допомога надається в поліклініці. В поліклінічному відділенні надається медична допомога за 29 спеціальностями. Прийом та консультації проводяться лікарями високого кваліфікаційного рівня.
Поліклінічне відділення на 1210 відвідувань у зміну розташоване в чотириповерховій будівлі з капітальним ремонтом, що знаходиться за адресою: м. Харків вул. Мала Панасівська, 35. Заступник головного лікаря з поліклінічної роботи — Карпенко Світлана Євгенівна, лікар вищої кваліфікаційної категорії.
Комфортні умови для пацієнтів та медичного персоналу є взірцем для міста. Крім того, впроваджено діагностичне обстеження на комп’ютерах з програмним забезпеченням:

— Апарат УЗД нового покоління, який забезпечує обстеження вагітних, щитовидної залози, серця та паренхіматозних органів, що значно підвищує рівень діагностики та лікування.
На базі поліклінічного відділення існує денний стаціонар потужністю на 40 ліжок (20 ліжок кардіологічного профілю, 10 ліжок терапевтичного профілю, 10 ліжок неврологічного профілю), завідувач денним стаціонаром — Сахновська Валентина Петрівна, лікар терапевт 1-ї кваліфікаційної категорії.
Важливим моментом в роботі денного стаціонару є лікування хворих у дві зміни, що забезпечує надання медичної допомоги хворим без видачі лікарняного листка.
Система надання лікувально-профілактичної допомоги обслуговуючого населення надається на 2 рівнях : первинний та вторинний.

Первинна медико-санітарна допомога надається дільничними лікарями безпосередньо в сім’ях, та цеховими терапевтами, причому перевага надається профілактичній роботі. Профілактична робота в усьому обсязі роботи дільничного лікаря складає 80%. Наявність медичної амбулаторії на віддаленій дільниці наближає первинну медико-санітарну допомогу до населення, робить її доступною та забезпечує безперервність.

Вторинна медико-санітарна допомога хворим надається в умовах поліклініки та стаціонару. В поліклініці допомога хворим надається по 25 основним спеціальностям та 5 допоміжним службам.
Забезпеченість лікарями на 10 тисяч населення (по числу штатних посад) на кінець 2010 року склала – 28,6, показник забезпечення по лікувально-профілактичним закладам залізниці – 24,4.
В роботі поліклінічного відділення приділяється постійна увага диспансерному нагляду за хворими, проведенню протитуберкульозного лікування. Диспансеризація є ведучою ланкою в заходах, направлених на охорону здоров’я населення. Відбір хворих на диспансерний нагляд проводиться шляхом їх активного виявлення при профілактичних оглядах та пасивного виявлення під час звернення до лікарів за медичною допомогою.
Хірургічний кабінет в поліклініці повністю укомплектований, має набір необхідних інструментів та медикаментів для проведення хірургічних втручань в умовах поліклініки.
Питанню організації та проведення імунопрофілактичної роботи серед дітей та дорослого населення також надається першорядне значення.
Щорічно удосконалюється планування та форми контролю. В поліклініці працює комісія по профілактиці післявакцинальних ускладнень.
Аналіз імунопрофілактичної роботи проводиться на рівні заступника головного лікаря щомісячно.

top